Kontakt
+420 603 213 826

O nás

 1. Poslání 

Posláním Poradny pro ženy a dívky v Praze je poskytovat prostřednictvím odborného sociálního poradenství podporu a naději ženám a dívkám z Prahy a Středočeského kraje, které obtížně prožívají svou osobní situaci. 

Zařízení tak umožňuje předcházet sociálnímu vyloučení žen a dívek, které jsou v nepříznivé sociální situaci z důvodu neplánovaného těhotenství, narušených rodinných vztahů, potřeby zajištění dočasného bydlení pro sebe i své děti či se nedokážou orientovat v sociálně právních nárocích. 

 2. Cílová skupina

 • dětí a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • osoby v krizi (ženy a dívky, které se ocitly v tíživé životní situaci - těhotné ženy, svobodné a osamělé matky, sociálně potřebné rodiny)
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • rodiny s dítětem/dětmi

Podrobnější informace k cílové skupině, do které patří ženy a dívky

 • které jsou těhotné a potřebují pomoc (z důvodu nízkého věku, nepříznivé životní situace)
 • které neumějí nebo nemohou pečovat o děti
 • které se rozhodují, zda mít dítě
 • pro které je těžké, že nemohou otěhotnět nebo o dítě přišly
 • které se neorientují ve svých sociálně právních nárocích, nevědí, kam se obrátit, jsou-li v sociální nouzi (neumějí uplatnit svá práva)
 • které si samy nevyřídí běžné záležitosti na úřadech
 • které nevědí, jak pro sebe a své děti zajistit dočasné bydlení
 • kterým se nedaří zorientovat v tom, jaké mají možnosti v pracovním a studijním uplatnění
 • které potřebují porozumět rodinným a partnerským vztahům
 • které si potřebují ujasnit své potřeby a postoje, zorientovat se ve své osobní situaci (neumí vlastními silami nebo z vlastních zdrojů zvládnout životní prožitek nebo životní situaci)
 • které potřebují podporu a mají potřebu dlouhodobějšího doprovázení

 3. Cíle služby

Cílem služby odborného sociálního poradenství v Poradně pro ženy a dívky v Praze je poskytovat službu tak, aby ženy a dívky, které ji využívají: 

 • byly připravené na vše, co souvisí s těhotenstvím a mateřstvím
 • lépe zvládaly roli matky
 • se dokázaly rozhodnout, zda mít dítě
 • lépe zvládaly situaci, kdy nemohou otěhotnět nebo přišly o dítě
 • věděly, na co mají nárok v sociálně právní oblasti, jak ho uplatnit, kam se obrátit
 • věděly, jakým způsobem si vyřídit osobní záležitosti na úřadech a využili všech možností, které mají
 • věděly, kam se obrátit v případě krizové bytové situace a jak si zajistit dočasné bydlení
 • se zorientovaly ve svých možnostech pracovního uplatnění a přípravy na ně
 • porozuměly situaci svých rodinných a partnerských vztahů a získaly motivaci je řešit
 • aby prožívaly svou osobní situaci s menšími obtížemi
 • našly v poradně potřebnou podporu a případně dlouhodobější doprovázení

 4. Zásady služby

Zásadami služby odborného sociálního poradenství v Poradně pro ženy a dívky v Praze jsou: 

 • Zásada diskrétního přístupu
 • Zásada bezplatnosti
 • Zásada svobodného rozhodnutí klientky
 • Zásada časové a místní dostupnosti
 • Zásada příjemného prostředí a individuálního citlivého přístupu
 • Zásada odborného přístupu
 • Zásada aktivizace klientky a důstojného života
 • Zásada spolupráce s dalšími odborníky
 • Zásada rovného přístupu

 

Menu

Rozšířili jsme poradenskou kapacitu a nabízíme další možnost terapeutického doprovázení.
Těšíme se na vás.
Máte doma již nepotřebný kočárek a rádi byste ho darovali  potřebným?  DLOUHODOBĚ PŘIJÍMÁME KOČÁRKY PRO POTŘEBNÉ MAMINKY
JAK POMOCI
GRAFIKAszn[2].jpg

Celostátní linka pro ženy a dívky

+420 603 210 999

18. 1. Vladislav

Zítra: Doubravka

GIVT_banner_skyscraper.png

Návštěvnost stránek

010180