Kontakt
+420 603 213 826

Pravidla pro přijímání darů

  1. ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s., jehož je Poradna v Praze součástí, je nezisková organizace. Poskytuje poradenství osobám v obtížných životních situacích a další služby, k jejichž pokrytí využívá nejrůznější zdroje jako jsou dotace a granty ze státní správy, samosprávy, nadací a také dary fyzických a právnických osob. Finanční i hmotné dary slouží k zajištění co nejkvalitnějších služeb pro klienty.
  2. Naše služby jsou bezplatné, a proto nejsou podmiňovány přijetím daru od klientů.
  3. Přijetí daru nemá vliv na kvalitu poskytování služby klientovi ani na postoje a chování pracovníků ke klientům a jejich rodinám.
  4. Dary mohou být anonymní.
  5. Dar může být odmítnut, pokud dárce podniká aktivity spojené s násilím a potlačováním lidských práv a svobod, podmiňuje-li dárce dar protislužbou nebo zvýhodněním, anebo jedná-li se o hmotný dar či službu, kterou poradna nemůže využít k zajištění svého provozu ani k poskytování služeb. Poradna může dar odmítnout také bez udání důvodu.
  6. Finanční dary se přijímají převodem na bankovní účet, poštovní složenkou na adresu organizace nebo na účet, vkladem hotovosti do pokladny. Aktuální kontakty jsou zveřejněny na všech tištěných materiálech poradny, na webových stránkách nebo mohou být na požádání předány osobně, poštou, emailem nebo telefonicky.
  7. Finanční dary jsou řádně zaevidovány v účetnictví organizace. Přijetí finanční hotovosti do pokladny je potvrzeno vystavením příjmového dokladu. Dárci je po dohodě vyhotovena smlouva o daru, v níž může být specifikován účel jeho využití. Na žádost dárce lze vystavit potvrzení pro odpočet ze základu daně dle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu.
  8. Hmotné dary na provoz poradny (technické vybavení, kancelářské potřeby apod.) jsou finančně oceněny podle bazarových cen a zaevidovány v inventárním seznamu.
  9. Přijaté hmotné dary pro klienty, kteří se ocitli v obtížné finanční nebo sociální situaci  jsou jim na základě smlouvy zapůjčeny.
  10. S těmito pravidly jsou seznámeni všichni pracovníci poradny a všichni dárci.Menu

Rozšířili jsme poradenskou kapacitu a nabízíme další možnost terapeutického doprovázení.
Těšíme se na vás.
Máte doma již nepotřebný kočárek a rádi byste ho darovali  potřebným?  DLOUHODOBĚ PŘIJÍMÁME KOČÁRKY PRO POTŘEBNÉ MAMINKY
JAK POMOCI
GRAFIKAszn[2].jpg

Celostátní linka pro ženy a dívky

+420 603 210 999

16. 5. Přemysl

Zítra: Aneta

GIVT_banner_skyscraper.png

Návštěvnost stránek

010750